افزایش 43 درصدی کسری بودجه عمومی در تراز عملیاتی بودجه؛ 476 هزار میلیارد تومان

افزایش 43 درصدی کسری بودجه عمومی در تراز عملیاتی بودجه؛  476 هزار میلیارد تومان

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه بودجه گفت: مبلغ 2164 هزار میلیارد تومان (حدود 40 درصد) از بودجه کل کشور مربوط به بودجه عمومی دولت است که نسبت به سال گذشته حدود 43 درصد افزایش داشته است. قانون بودجه سال 1401

در جلسه علنی امروز – یکشنبه 11 بهمن – شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره لایحه بودجه سال 1402 کل کشور توسط محمدمهدی مفتاح، سخنگوی این کمیته قرائت شد. به شرح زیر است:

مجموع ارقام لایحه بودجه کشور در لایحه بودجه 1402 5109 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. مبلغ 3097 هزار میلیارد تومان (حدود 60 درصد) بودجه کشور مربوط به گردش مالی شرکت ها و بانک های دولتی است که نسبت به رقم پیش بینی شده در سال گذشته حدود 38 درصد افزایش داشته است.

مبلغ 2164 هزار میلیارد تومان (حدود 40 درصد) از بودجه کشور نیز مربوط به بودجه عمومی دولت است; که نسبت به قانون بودجه سال 1401 43 درصد افزایش داشته که البته بخشی از این رشد به دلیل انتقال هزینه های هدفمند به سقف بودجه عمومی است.

کسری تراز عملیاتی در سال 1402 حدود 476 هزار میلیارد تومان بوده که 384 هزار میلیارد تومان آن را مازاد تراز سرمایه و 93 هزار میلیارد تومان را مازاد تراز مالی پوشش داده است. یعنی در لایحه بودجه سال 1402 طبق روال گذشته بخش قابل توجهی از اعتبارات هزینه ای از محل فروش ملک و بخشی از وام تامین شده است.

بر اساس این گزارش، لایحه بودجه 1402 بلافاصله پس از ابلاغ و ارجاع به کمیسیون تلفیق در دستور کار این کمیته قرار گرفت. وزرای اقتصاد و دارایی، تعاون کار و مراقبت اجتماعی، نفت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی، کارشناسان مجریان ذیربط در کمیسیون حضور داشتند.مسئولین، کارشناسان مرکز تحقیقات و دیوان محاسبات کشور، نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی موضوعات اصلی لایحه (ویژگی ها و شاخص های کلان اقتصادی، منابع و هزینه ها، استانی) را بررسی کردند. اعتبارات، بودجه بانک ها و شرکت های دولتی و منابع و هزینه های هدفمند) و سرانجام در جلسه 6 دی ماه 1401 پس از بیان نظرات مخالفان و موافقان و دفاعیات دولت، کلیات لایحه مورد بررسی قرار گرفت. با اکثریت آرا تصویب شد.

  تکمیل تصنیف نوروز 1401 / سگ و گل خودش اضافه شد

دیدگاهتان را بنویسید