افشاگری جدید درگذشت علی انصاریان توسط مجتبی پوربخش

حالا این گوینده خبر با گذاشتن قبض بیمارستان خانواده انصاریان نوشت: بیمارستان رایگان داریم؟ پس این دروغ ها را نادیده بگیرید!

افشاگری جدید درگذشت علی انصاریان توسط مجتبی پوربخش

  پخش اعترافات سیاسی خلاف نظر امام بود

دیدگاهتان را بنویسید