افشاگری عضو شورای شهر در خصوص انتصابات در شهرداری تهران: انتصاب شهرداران مناطق و توزیع جام در پشت پست شهرداری.

افشاگری عضو شورای شهر در خصوص انتصابات در شهرداری تهران: انتصاب شهرداران مناطق و توزیع جام در پشت پست شهرداری.

جعفر شربیانی، عضو شورای شهر تهران، نوشت: مشغله های پشتیبان شهرداری تهران برای اهدای جوایز و پست های مدیریتی، رانش و ناکارآمدی ایجاد کرده است. افشاگری عضو شورای شهر در خصوص انتصابات در شهرداری تهران: انتصاب شهرداران مناطق و توزیع جام در پشت پست شهرداری.

  گلایه وزیر کشور از وضعیت یاسوز/ انتقاد معاون عمرانی منطقه از عملکرد ضعیف شهرداری یاسود

دیدگاهتان را بنویسید