افشای سیستم درخواست دانشکده

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه تعداد معلمان و گروه های جهادی با انگیزه کم نیست، گفت: در قالب «نظام مستقر» که امروز رونمایی می شود، می خواهیم ظرفیت ها و نیازها را به هم وصل کرده و این جهادی ها را توسعه دهیم. توانایی ها.” تعداد زیادی از معلمان برای کمک به دانش آموزانی که به دلایلی مشکل یادگیری دارند و به آموزش دسترسی ندارند، درگیر این روند هستند.

افشای سیستم درخواست دانشکده
حمیدرضا خانمحمدی در مراسم افتتاحیه طرح «سمانه برپا» (برنامه حمایتی آموزشی) که در دفتر مرکزی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، با بیان اینکه 11 ماه از تشکیل بنیاد عدالت آموزشی و فرصت های برابر برای آموزش و پرورش می گذرد، گفت: این به دنبال راه حلی برای مشکل است. وی با انجام وظایف روتین و منظم که به ادارات مختلف محول می شود، گفت: از ابتدا همکاری با ستاد تحول اجتماعی و توانمندسازی محلات برای سال 1399 مطرح شد و در کمتر از دو هفته تفاهم ایجاد شد.

وی افزود: در این راستا اقداماتی از جمله پوشش دانش آموزانی که به دلیل نداشتن لوازم التحریر از تحصیل بازمانده اند، انجام شده است. همچنین لیست مدارس با پیشرفت فیزیکی بالای 70 درصد احصا شده است و در صدد تکمیل این فضاها هستیم و باید در این زمینه به ما کمک می کردند.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس مرکز عدالت آموزشی و آموزش عادلانه با بیان اینکه حوزه آموزش و حوزه آسیب های اجتماعی نیز در دستور کار قرار گرفت، گفت: بحثی با عنوان «بانک زمان» مطرح شد. . در جلسات اولیه و قرار بر این شد که به نقطه ای برسیم که امروز نهایی شد و امروز شاهد رونمایی از آن با عنوان «سیستم» خواهیم بود.

  رمزگشایی از تقابل کلیباف با دولت رئیس جمهور تندروها ساکت نیستند

هان محمدی ادامه داد: تعداد گروه های جهادی و معلمان با انگیزه کم نیست. در قالب نظام مستقر می خواهیم ظرفیت ها و نیازها را به هم وصل کنیم و این ظرفیت های جهادی را توسعه دهیم و امیدواریم زیرساخت ها به خوبی فراهم شود.

وی با بیان اینکه این سامانه در ارتقای کیفیت آموزشی بسیار مفید است، گفت: تعداد زیادی از معلمان درگیر این فرآیند هستند تا به عنوان مثال به دانش آموزانی که به دلایلی در امر آموزش مشکل دارند و به آموزش دسترسی ندارند کمک کنند. مشکلات آنها

وی ادامه داد: این یک شروع است و امیدواریم زیرساخت ها به سرعت آماده و ارتقا یابد تا افت کیفیت آموزش و پرورش با این سامانه در مناطق حاشیه ای به حداقل برسد.

دیدگاهتان را بنویسید