افشای متناقض؛ با استقلال قانون را دور زدیم!

افشای متناقض؛  با استقلال قانون را دور زدیم!

سید مهدی رحمتی، سرمربی تیم آلومینیوم اراک درباره قانون سقف قراردادها گفت: اولین قراردادی که در فوتبال ایران مورد توجه قرار گرفت، قرارداد من با استقلال بود.

روزی که قراردادم را امضا کردم به فدراسیون رفتم. آقای کفاشیان، عزیز محمدی و علیپور قرارداد من را که شامل 350 میلیون تومان بود، تایید کردند. راستش مبلغ قرارداد من در آن سال 350 میلیون نبود.

بسیاری از بازیکنان دیگر نیز سقف قرارداد را در سال جاری دور زدند. باشگاه ها قطعا سقف قرارداد را با توجه به اهداف خود دور خواهند زد.

ما به عنوان یک باشگاه آلومینیوم محدودیت قرارداد مصوب فدراسیون و سازمان لیگ را از دست می دهیم زیرا دیگران این موضوع را رعایت نمی کنند.

  سازمان جنگلبانی در رابطه با تهدیدات جنگل ها خوب عمل نکرده است/ ریشه کنی آفت جنگل بلوط نیاز به حمایت همه جانبه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید