اقتصاد اوکراین در سال جاری 45 درصد کوچک خواهد شد

بانک جهانی پیش بینی می کند که به دلیل جنگ در اوکراین، اقتصاد این کشور در سال 2022 تقریباً به نصف کاهش یابد و 45.1 درصد کوچک شود.

  تصاویر / قدمت هزار نبی سه هزار سال قدمت دارد

دیدگاهتان را بنویسید