اقدام مدیران پرسپولیس صدای بازیکنان این تیم را درآورد!

اقدام مدیران پرسپولیس صدای بازیکنان این تیم را درآورد!

پرسپولیس در آستانه بازی با پیکان 6 درصد از قرارداد فصل جاری را به بازیکنان و اعضای تیم واگذار کرد. یعنی در حالی که پیش از این گفته می شد 10 درصد دیگر از قرارداد بازیکنان پرسپولیس باید قبل از دیدار با پیکان پرداخت شود.

این سوال باعث شد تا بازیکنان پرسپولیس از اعضای تیم بپرسند: «چرا 4 درصد کمتر از وعده داده شده دستمزد گرفتند؟!»

شاگردان گل محمدی با احتساب این 6 درصد در این فصل در مجموع 56 درصد دریافت کرده اند که به گفته آنها رقم منطقی و معمولی برای 6 هفته باقی مانده تا پایان لیگ نیست!

  هشدار به مهاجم محبوب پرسپولیس

دیدگاهتان را بنویسید