الهام علی اف به ایران اعلام جنگ کرد؟

علی اف در پی اقدامات تحریک آمیز همیشگی خود، حمله اخیر به سفارت آذربایجان در تهران را ناشی از اقدامات انتقام جویانه جدید با ایران دانست و از تخلیه سفارت تا ایجاد اجماع جهانی علیه تهران، همچنان به دامن زدن به خصومت نسبت به روز کشورمان ادامه می دهد. بعد از روز

  اعلام جزئیات جدید از فصل دوم "بازی ترکیبی"

دیدگاهتان را بنویسید