انتصاب 45 هزار فرهنگی در وزارت آموزش و پرورش

انتصاب 45 هزار فرهنگی در وزارت آموزش و پرورش

میشم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و کار کشور درباره برنامه این نهاد برای جذب نیرو در نهادهای کشور گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده در سال آینده برای وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت جذب می کنیم.

لطیفی از برگزاری آزمون استخدامی وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت تا پایان سال جاری خبر داد و اظهار داشت: احتمالا تا قبل از پایان سال برای حداقل 20 هزار نفر آزمون استخدامی برای وزارت آموزش و پرورش خواهیم داشت. این تعداد برای وزارت بهداشت به 25 هزار نفر می رسد. سطح کارکنان در سایر نهادهای ملی به تدریج مشخص می شود.

وی ادامه داد: مجوز استخدام 25 هزار و 120 نفر را برای وزارت بهداشت دریافت کرده ایم و این کار را به ویژه در مناطق آسیب پذیر و نیازمند رصد می کنیم. اما موضوع مهم در جذب نیرو، تامین اعتبار لازم برای این کار است.

رئیس سازمان امور اداری و کار کشور گفت: برای سال جاری برنامه داریم تا استخدام ها با آزمون های یکپارچه به تاخیر نیفتد و موسسات بتوانند بدون آزمون تلفیقی، آزمون های انحصاری، استانی و نهادی را انجام دهند. با استانداردهای برگزاری آزمون تحت نظارت ما یعنی هم آزمون تلفیقی و هم آزمون های ذکر شده باید انجام شود.

وی افزود: هدف از طراحی و برگزاری آزمون های استخدامی اختصاصی، استانی و ادارات، تسریع در روند جذب نیروهای مورد نیاز نهادهای کشور است.

لطیفی همچنین از تدوین دهمین آزمون ادواری استخدامی نمایندگی های کشوری خبر داد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی، تخصیص و تامین اعتبار را مهمترین مولفه در حوزه جذب نیرو برای نهادهای ملی دانست و خاطرنشان کرد: در حوزه تخصیص و تامین اعتبار به ترتیب تصمیم می گیریم. برای جذب نیروهای مورد نیاز نهادهای ملی در کارگروهی به نام نیازسنجی نهادهای اجرایی. در این کارگروه دستگاه های اجرایی و سازمان برنامه بودجه نظرات خود را ارائه می کنند و نظرات در همین کارگروه جمع بندی می شود.

  زلزله «سیرکان» خسارتی نداشت/ تیم های ارزباب به محل زلزله اعزام شدند.

دیدگاهتان را بنویسید