انتقاد از جمهوری اسلامی از وزارت امور خارجه: شما ساده لوح هستید، به اختلاف چین و آمریکا اهمیت نمی دهید.

انتقاد از جمهوری اسلامی از وزارت امور خارجه: شما ساده لوح هستید، به اختلاف چین و آمریکا اهمیت نمی دهید.

روز جدید :جمهوری اسلامی: خیلی عجیب است که سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با عجله غیرقابل تصوری علیه اختلافات لفظی چین و آمریکا به مناسبت سفر نانسی پلوسی صحبت می کند!
کسانی که از جنگ لفظی چین و آمریکا لذت می برند بسیار ساده لوح هستند.

چینی ها به دلیل تحقیرهایی که با سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان دریافت کردند، عصبانی هستند، اما قدرت کنترل خشم خود را دارند و قطعاً هیچ اقدام خطرناکی انجام نخواهند داد. تا زمانی که از شرایط ویژه ای که جنگ در اوکراین به وجود آمده به نفع اقتصاد و قدرت سیاسی خود نهایت استفاده را ببرند، به هیچ وجه وارد جنگ نخواهند شد.

حمایت چین از روسیه در جنگ اوکراین فقط لفظی است و در عین حال با خرید نفت ارزان روسیه سود کلانی از این جنگ به دست می آورند. برای چینی ها، منافع اصلی چین است، نه روسیه.

با سفر غیرمنتظره نانسی پلوسی به تایوان، اگرچه دولتمردان چین می دانند که آمریکا پیروز است و سعی می کنند به نحوی این تحقیر را جبران کنند، اما بدیهی است که این کار را به گونه ای انجام می دهند که اولاً به اقتصاد کشورشان لطمه ای وارد نشود. دوم هیچ چیز نباید فراتر از رفتار دیپلماتیک باشد و نباید منجر به رویارویی نظامی شود.

این سیاست عاقلانه دولتمردان چینی در مقایسه با روسیه که به دلیل اشتباه بزرگ پوتین درگیر جنگ ویرانگر اوکراین بود، کشورشان را در سطح جهانی معرفی می کند و از نظر اقتصادی در رقابت با آمریکا چندین سطح را بالا می برد. برای چینی ها ارتقای جایگاه کشورشان در اولویت است و ترجیح می دهند مشکلات خود را با کشورها، حتی با آمریکا که این روزها با سفر رئیس مجلس نمایندگان تحقیر کرده است، از طریق دیپلماسی حل کنند و هیچ. دیگر

  قیمت سهم در روز عدالت امروز چهارشنبه 29 ژانویه 1400+ جدول

در این میان، موضع گیری سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در برابر اختلافات لفظی چین و آمریکا بر سر سفر نانسی پلوسی با سرعتی غیرقابل تصور بسیار عجیب است! معلوم نیست در این گونه درگیری ها چه ضررهایی از سیاست بی طرفی خواهیم داشت که چنین موضع شتابزده ای اتخاذ می کنیم؟ آیا این ضرورت سیاست شرق یا غرب نیست که در کشمکش بین دو قدرت مسلط طرف نشوند؟ با این موقعیت چه چیزی به دست می آوریم؟ و گندم چه کسی را خرمن کوبی می کنیم؟ چه زیباست نصیحت مولوی که می فرمایند: اگر دعای شما مستجاب شد، با دعایتان گندم بکارید!

دیدگاهتان را بنویسید