انتقاد شدید از بازنشستگان به دلیل اعطای وام به آنها

انتقاد شدید از بازنشستگان به دلیل اعطای وام به آنها

در حالی که مدیر عامل سازمان بیمه های اجتماعی از لزوم پرداخت ماهانه و منظم وام کارگران بازنشسته می گوید، بازنشستگان از شرایط سخت دریافت وام انتقاد می کنند.

داشتن دو فرزند تحت تکفل، نگرفتن وام در هیچ یک از دوره های قبل و داشتن سیم کارت به نام شما از جمله شرایطی است که معمولا مستمری بگیران ندارند و از صف دریافت وام خارج می شوند.

این در حالی است که آگهی های وام توسط این سازمان انجام می شود که به گفته رئیس کانون بازنشستگان استان تهران در چهار ماهه سال گذشته تنها به 4800 نفر وام 20 میلیونی داده شده است.

دهگان کیا می گوید: سال گذشته به 45 هزار مستمری بگیر در تهران وام پرداخت شد اما امسال که ماه چهارم به پایان می رسد به 4800 نفر وام پرداخت شد و در این زمینه شاهد عقب ماندگی سازمان هستیم.

  روزانه 2000 تن زباله در لرستان تولید می شود

دیدگاهتان را بنویسید