انتقال امتیاز طرح‌های حمایتی مسکن به افراد غیر مشمول ممنوع است

مدیر کل راه و شهرسازی فارس:

مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت: انعقاد معاملات و صدور وکالتنامه های مربوط به واگذاری حق کاربری یا اعیان یا امتیازات ثبتی به استثنای اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی ممنوع است. توسعه یعنی ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح کمک مسکن.

به گزارش خبرگزاری موج فارس

ناصر رضایی مدیرکل راه و شهرسازی فارس در این خصوص افزود: برای کاهش التهاب در بازار مسکن و جلوگیری از معاملات سفته بازانه واحدهای در حال ساخت، تمامی طرح های حمایتی مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن اجرا می شود. که مطابق ماده 7 قانون جهش تولید مسکن به صورت اجاره 99 ساله اعطا می شود، متقاضیان این پروژه ها در قرارداد واگذاری به عنوان شرط قرارداد و در قالب ابطال حقوق ملزم هستند. قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور برق و یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی که قبلاً انجام شده است از هرگونه معامله و اعطای اختیارات مربوط به واگذاری حق بهره برداری از زمین و یا. اشرافیت یا امتیازات ثبت نام

وی ادامه داد: ثبت رسمی معاملات و وکالتنامه های فوق منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی نسبت به رعایت شرایط فوق و محدودیت ها و معاملاتی است که بدون رعایت شرایط و محدودیت های مندرج در این موضوع انجام می شود. مقاله در هیچ یک از ادارات و دادگاه ها پذیرفته نخواهد شد

وی تصریح کرد: افراد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی مشمولان دریافت طرح های حمایتی مسکن هستند و در صورت عدم وجود متقاضیان واجد شرایط کافی، وزارت راه و شهرسازی امکان انتقال به افراد دیگر را فراهم می کند.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت: یکی از برنامه های وزارت راه و شهرسازی تامین مسکن افراد واجد شرایط در قالب یک حرکت ملی بر اساس دستورالعمل های مربوطه است، اما متأسفانه برخی از کسبه در حال انجام است. شکستن شبکه توزیع تحت عنوان امتیاز خرید.

رضایی افزود: در این راستا و بر اساس ماده 13 قانون تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره از اداره کل ثبت و اسناد اراضی استان درخواست شد نسبت به ممنوعیت تنظیم قرارداد و تنظیم اسناد و مدارک اقدام کند. به کلیه ادارات تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک و اتحادیه ها در سراسر استان اطلاع رسانی شود.آیا این خبر مفید بود؟