اهالی برج خلیج فارس قزوین هرچه سریعتر نسبت به تخلیه ساختمان اقدام کنند

شهردار قزوین با ارسال نامه ای به مالکان و ساکنان برج خلیج فارس خواستار تخلیه هر چه سریعتر این بنا شد.

  گرفتار شدن ماهیگیران در شبکه مشکلات بیمه! / ماهیگیران احساس راحتی نمی کنند

دیدگاهتان را بنویسید