اکثر پروژه های استان خراسان شمالی نیمه تمام است/ دولت باید برنامه های خود را برای مردم تشریح کند

امانولا حسین پور با بیان اینکه بیشتر پروژه های خراسان شمالی ناتمام است، خواستار تکمیل این پروژه ها شد.

  تایید مشروط ستاد کرونا برای سفر به نوروز / تولید واکسن برکت ویژه توسط شرکت Omicron

دیدگاهتان را بنویسید