اگر خیلی ها بفهمند سرنوشت جلیلی چه می شود، صدایشان در می آید.

روز جدید :

اگر خیلی ها بفهمند سرنوشت جلیلی چه می شود، صدایشان در می آید.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه باید از این خشونت های انتخاباتی عبرت گرفت، گفت: اگر خیلی ها بفهمند که در سیاست رسمی آقای جلیلی چه اتفاقی می افتد، آرایش آنها تغییر می کند.

محمدعلی ابطحی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره حضور در انتخابات ریاست جمهوری گفت: مهمترین اتفاق در این انتخابات پایین بودن میزان مشارکت است. چون جناح های مختلف، دیدگاه ها و شخصیت های فرهنگی مختلف را در حد توانشان دعوت کردند تا در انتخابات شرکت کنند. آیا برای رای دادن به یک نامزد یا افزایش مشارکت در انتخابات. اما آن خشم ماندگار باقی مانده از انتخابات گذشته وجود داشت و هنوز هم هست. برخی از کسانی که در رأس دولت قرار دارند باید این درس ها را یاد بگیرند و بفهمند، اما مشخصاً هیچ نشانه ای از آموختن آن ها در انتخابات عمومی و یا در این انتخابات وجود ندارد، که مهم ترین آنها مشارکت 40 درصدی و 60 درصد عدم حضور است. در این انتخابات بود.
وی در پاسخ به این سوال که تحلیل شما از سبد رای کلیباف چیست، گفت: برخی تلاش ها از سوی جناح آقای جلیلی و رفقای آنها طبیعی است و نیازی به مشارکت نیست و آنها احساس می کنند تکلیف شرعی دارند و باید به آنها رسیدگی شود مبنای این الزام است تا یک دستی دولت از بین نرود. آنها واقعاً نگران یکسری مسائل اجتماعی و سیاست خارجی نیستند، اما در انتخابات شرکت می کنند. پس در این دور رای آقای جلیلی یک درصد و رای آقای کلیباف یک درصد دیگر است.

این فعال سیاسی افزود: در مجموع سبد انتخاباتی آقای مزیکیان یک سبد متفاوت است، سبدی است که باید تک تک با مردم صحبت کنید، شاید قبول کنند یا نپذیرند. آنها معتقدند که شرکت در این انتخابات به این معناست که باید همه جوانب این نظام را بپذیرند که ممکن است جنبه های دیگر را بپذیرد یا نپذیرد. متقاعد کردن این گروه برای رای دادن به آقای مدژیکیان که بیاید و بسیاری از این روندهای فعلی را تغییر دهد، کار دشواری است.

این سیاستمدار اصلاح طلب درباره امید به پیروزی پزشکان در انتخابات گفت: یکی رای بیشتر و دوم پیوستن قشر سنتی و افرادی که در حوزه رای آقای کلیباف بودند و می توانند با آقای آقا ارتباط برقرار کنند. جلیلی و پیش آقای جلیلی نرو. عده ای که رای ندادند وقتی معتقد بودند که رای بین این دو نفر است و یکی از آنها می تواند مشکلات بین المللی را کاهش دهد و دیگری اختلافات بین المللی را بیشتر کند، شاید فضا کمی بهتر شود. این 60 درصد رای ندادن نشان می دهد که افراد زیادی در این سیستم همه چیز را پشت سر گذاشته اند و این یک نقطه دردناک است.

ابطحی در خصوص فعال شدن صداهای خاموش در دور دوم انتخابات گفت: می تواند فعال شود و این اضطراب را ایجاد کند. اگر خیلی ها بفهمند در سیاست های رسمی آقای جلیلی چه می شود، چهره شان برمی گردد.

وی در پاسخ به این سوال که چقدر لازم است صدا و سیما به گونه ای عمل کند که شبهه ای مبنی بر طرفداری رسانه ملی از یک کاندیدایی وجود نداشته باشد، گفت: این اتفاق اولیه ای نیست که تعجب یا غافلگیر شود. اکثر افراد نظام حاکم در این دوره به دنبال آقای جلیلی هستند. حتی وقتی آقای کلیباف در روز اول بیانیه می‌دهد، طبیعتاً تصور می‌شود که این گفته برای ماندگاری ایشان در مقام ریاست مجلس ضروری است. این تصمیم مبهم را همه همه جا پنهانی حس می کنند که نظام حاکم به شدت به دنبال آمدن آقای جلیلی است و معمولا وقتی دنبال یک نفر می گردند خیلی به نفع آن شخص نیست. مشارکت معمولا در دور دوم کمتر است، من فکر می‌کنم مشارکت کمتر از چهل درصد خواهد بود مگر اینکه اتفاقی بیفتد.