اگر عده‌ای از سفارت عربستان بالا رفتند به‌خاطر ضعف دولت روحانی بود + فیلم

جلیلی:

این کاندیدای ریاست جمهوری گفت: من از قبل هشدار دادم که این اتفاق نمی افتد اما مانع نشدند. اگر 100 اقتصاددان شما را تایید کرده اند، می توانید برنامه خود را که آنها تایید کرده اند ارائه دهید؟