اگر نمی توانید صحبت کنید، به پلیس بنویسید

اگر نمی توانید صحبت کنید، به پلیس بنویسید

رئیس مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تهران بزرگ نحوه عملکرد سامانه پیامکی ۱۱۰۱۱۰ را تشریح کرد.

بیست و چهارمین رویداد سرهنگ حسین اردلانی; رئیس مرکز فوریت های پلیسی 110 تهران بزرگ در رابطه با عملکرد سامانه پیامکی 110110 گفت: در صورتی که شهروندان نتوانسته اند به عنوان مثال با مرکز فوریت های پلیسی 110 تماس بگیرند، دارای معلولیت جسمی هستند یا در شرایط بحرانی هستند و امکان دارد. صحبت کردن و تماس گرفتن آنها نمی توانند با پلیس 110 نامه بنویسند.

رئیس مرکز فوریت های پلیسی 110 تهران بزرگ گفت: سامانه پیامکی 110110 (شماره 110110) را برای این شهروندان فراهم کرده ایم تا از طریق این سامانه اخبار و گزارش های خود را به پلیس ارسال کنند.

وی گفت: اپراتورها وظیفه دارند در اسرع وقت با این پیامک ها برخورد کنند.

  پیام جالب علی دایی

دیدگاهتان را بنویسید