ایالات متحده مانع بزرگ لبنان برای استخراج منابع و منابع نفت و گاز است

رئیس اجرایی حزب الله از ایالات متحده به عنوان مانع اصلی بر سر راه استخراج ثروت و منابع نفت و گاز لبنان نام برد.

  بدتر شدن آلودگی هوا؛ تعیین وضعیت در محدوده ناسالم / گروه های حساس مراقب باشند

دیدگاهتان را بنویسید