ایجاد مراکز درمان ناباروری در کلینیک های ویژه دولتی

وی تاکید کرد: موضوع اپیدمی تاج در کشور تمام نشده است و همچنان از مردم می خواهیم پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.

کریمی از معاونت‌های پزشکی دانشگاه‌های کشور خواست تا نظارت ویژه‌ای بر بخش‌های بستری تاج داشته باشند و زیرساخت‌های ایجاد شده برای مقابله با ویروس کرونا در مراکز بهداشتی درمانی را ادامه دهند، زیرا باید برای هر چیزی آماده باشیم.

قائم مقام وزیر بهداشت به پیامدهای روانی اپیدمی تاج در جامعه اشاره کرد و گفت: در این شرایط باید به سلامت روان توجه بیشتری شود چرا که گزارش های اختلالات روانی، افسردگی و اضطراب پس از تاج افزایش می یابد. همچنین در حال برنامه ریزی یک رشته به عنوان جایگزین درمان هستیم.

وی با اشاره به قانون جوانان گفت: به زودی مراکز درمان ناباروری سطح 2 در کلینیک های ویژه دانشگاه های علوم پزشکی با حضور حداقل یک متخصص اورولوژی، زنان و زایمان و آزمایشگاه با توجه به جمعیت جوانان ایجاد می شود. قانون هر دانشگاهی باید دارای سطح مرکز ناباروری باشد.

کریمی با اشاره به لزوم توسعه خدمات دندانپزشکی گفت: اگر بخواهیم خدمات دندانپزشکی را در کشور توسعه دهیم باید در 270 کلینیک تخصصی و فوق تخصصی خدمات دندانپزشکی ارائه کنیم. در حال حاضر 17 خدمات دندانپزشکی تحت پوشش بیمه قرار دارند و در نظر داریم تعداد قابل توجهی از خدمات دندانپزشکی دیگر را نیز تحت پوشش قرار دهیم.

وی با تاکید بر لزوم انجام فرآیندهای درمان الکترونیکی گفت: باید سامانه های یکپارچه ایجاد کنیم تا معاونت درمان الکترونیک بتواند سوابق تجهیزات، عملکرد و نیروی انسانی را صادر کند. همچنین سیستم نظارت بر درمان برای تعیین پرونده بیمارستان، پزشکان و افراد و همچنین تعیین مزایا راه اندازی خواهد شد.

  شیخ کلینی; وکیلی که مورد تمجید شیعه و سنی قرار گرفته است / سفرهای متعدد این عالم شیعه برای فراگیری علم و حدیث

معاون وزیر بهداشت افزود: مراکز جراحی محدود از پایان تیرماه اعتبار می گیرند.

کریمی گفت: توانبخشی یکی از اولویت های معاونت درمان و مقوله بسیار مهمی است و در نظر گرفتن بخش ها و تخت های توانبخشی برای بیمارستان های دارای تخت های زیاد بسیار حائز اهمیت است.

دیدگاهتان را بنویسید