این استان در سال گذشته رکورددار ازدواج و طلاق بوده است

روز جدید :

ایسنا: بر اساس آمار ثبت احوال، 481 هزار و 394 واقعه ازدواج در کشور به ثبت رسیده است که بیشترین ازدواج در استان تهران با 63 هزار و 973 ازدواج و پس از آن استان های خراسان رضوی با 43 هزار و 887 ازدواج با 35 هزار و 364 ازدواج، غرب کشور قرار دارند. آذربایجان با 25 هزار و 694 ازدواج و فارس با 25 هزار و 166 ازدواج.

همچنین کمترین میزان ثبت ازدواج مربوط به استان سمنان با 3 هزار و 68 واقعه است و پس از آن استان های ایلام با 3 هزار و 436 واقعه، کهکیلویه و بویراحمد با 5 هزار و 16 واقعه، خراسان جنوبی با 5 هزار و 537 ازدواج و یزد با 5 واقعه قرار دارند. به دنبال آن 653 هزار ازدواج.

این استان در سال گذشته رکورددار ازدواج و طلاق بوده است

بر اساس گزارش مرکز پایش جمعیت سازمان ثبت احوال کشور، در سال 1402، 202 هزار و 183 طلاق در سراسر کشور به ثبت رسیده که از این تعداد 34 هزار و 97 طلاق مربوط به استان تهران و پس از تهران، استان های خراسان رضوی با 21 هزار مورد طلاق بوده است. و 643 مورد طلاق، خوزستان با 11 هزار و 566 طلاق، فارس با 11 هزار و 56 طلاق و اصفهان با 11 هزار و 3 طلاق در رتبه های بعدی قرار دارند.

همچنین کمترین طلاق ثبت شده در کشور در سال گذشته مربوط به استان ایلام با یک هزار و 96 طلاق و پس از آن استان های خراسان جنوبی با یک هزار و 488 طلاق، سمنان با یک هزار و 586 طلاق، کهکیلویه و بویار احمد با یک هزار و 672 طلاق و پس از آن قرار دارند. چهارمحال و بختیاری با طلاق 1791.