این افراد بیشتر در معرض افسردگی هستند!

این افراد بیشتر در معرض افسردگی هستند!

نتایج یک مطالعه ژنتیکی که در مجله JAMA ارائه شده است، نشان می دهد که بیدار شدن یک ساعت زودتر می تواند خطر ابتلا به افسردگی را تا 23 درصد کاهش دهد.

افسردگی یکی از شایع ترین اختلالاتی است که بسیاری از افراد از آن رنج می برند. طبق مطالعات انجام شده، بین زمان خواب و بیداری با میزان افسردگی رابطه مستقیم وجود دارد. نتایج یک مطالعه ژنتیکی که در مجله JAMA ارائه شده است، نشان می دهد که بیدار شدن یک ساعت زودتر می تواند خطر ابتلا به افسردگی را تا 23 درصد کاهش دهد.

در مطالعه اول صبح، بیدار شدن حتی یک ساعت زودتر به طور قابل توجهی خطر ابتلا به افسردگی را کاهش می دهد. در این مطالعه ساعات خواب و بیداری افراد از ۱۱ شب به ۶ صبح تغییر یافت. مشخص شد افرادی که ساعت 11 شب به رختخواب می روند و ساعت 6 صبح از خواب بیدار می شوند، 23 درصد کمتر افسرده می شوند.

از نقطه نظر علمی دلیل این کاهش را می توان این واقعیت دانست که قرار گرفتن در معرض نور بیشتر در طول روز منجر به تولید هورمون هایی می شود که می توانند بر خلق و خوی تأثیر بگذارند. از نظر بیولوژیکی و فیزیولوژیکی در ساعات اولیه صبح، ترشح هورمون های کورتیزول و اندورفین در بدن افزایش می یابد و افزایش این هورمون ها در صبح باعث هوشیاری بیشتر فرد می شود. برای افزایش هوشیاری و کاهش احتمال افسردگی، می توانید روزها را روشن و شب هایتان را تاریک نگه دارید. به عنوان مثال، نوشیدنی صبحگاهی خود را در ایوان میل کنید و هنگام کار با وسایل الکترونیکی، عصر و شب چراغ ها را کم کنید. در این صورت سطح ترشح هورمونی به حالت طبیعی برمی گردد و سطح هوشیاری و افسردگی در افراد تغییر می کند.

دیدگاهتان را بنویسید