این بازیگر مشهور با بازیگری خداحافظی کرد

در بخشی از افسانه آرشیو آمده است:

* هیچ تذکر و توبیخ و حتی ممنوعیت حضور در سینما و… دریافت نکرده ام.

* در چنین شرایطی که معتقدم بدون اشتباه، دستاوردهای سال‌های فعالیت هنری و شأن اجتماعی‌ام از هر سو مورد انواع سوء تعبیر قرار گرفته و هر نوع توضیح و دفاعی نادیده گرفته شده و شنیده نشده است. باید بیان کنم که در این لحظه زمان مناسبی را برای بازنشستگی از عرصه بد نامی بازیگری می بینم و به امید اینکه بقیه روزهایم را در آرامش و به دور از جامعه خشمگین بگذرانم.

  حضور دولت در میدان موجب دلگرمی مردم است/ استفاده از ظرفیت کل کشور هدف دولت سیزدهم است.

دیدگاهتان را بنویسید