این ستاره استقلالی باید فوتبال را کنار بگذارد

روز جدید :

تسنیم: وضعیت بینایی کوین یاماگا به گونه ای است که نمی توان با یک چشم بازی کرد.

این ستاره استقلالی باید فوتبال را کنار بگذارد

کوین یاماگا، هافبک فرانسوی استقلال سال گذشته در تعطیلات نیمه دوم بر اثر برخورد با امید حمیدی فر از ناحیه چشم آسیب دید و مجبور شد چندین بار از ناحیه چشم آسیب دیده خود عمل کند.

به عنوان یک قانون کلی در پزشکی ورزشی، به بازیکنان ورزش در تماس توصیه می شود که با یک چشم بازی نکنند تا چشم دیگر آسیب نبیند. در ورزش فوتبال هم تماس فیزیکی وجود دارد و هم توپ می تواند به چشم برخورد کند، بنابراین این کار به بازیکن توصیه می شود.

بر این اساس، اگر گزارش وضعیت چشم یاماگا به IFMARK ارائه شود، ممکن است طبق قوانین الزامی نباشد، اما قطعاً توصیه می شود که این بازیکن تا بهبودی چشمش با یک چشم بازی نکند.

باشگاه استقلال همچنین اعلام کرد که یاماگا تا پایان نیم فصل وضعیتش را از لیست خارج خواهد کرد.