این معاون با تمسخر سازمان برنامه و بودجه گفت: نمی توان ماهیانه به فرهنگیان حقوق داد

این معاون با تمسخر سازمان برنامه و بودجه گفت: نمی توان ماهیانه به فرهنگیان حقوق داد

میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه: تورم را می توانیم به زیر 30 درصد برسانیم.

اگر نمی توانید یک ماه حقوق معلمان را مدیریت کنید، پس این ادعای بزرگ را دارید؟

کنایه نماینده مجلس به رئیس سازمان برنامه و بودجه: نمی توان ماهیانه به معلمان حقوق داد.

  توزیع بیش از ده هزار بسته غذایی بین نیازمندان اردبیل

دیدگاهتان را بنویسید