این هوادار جنجالی برای استقلال دردسرساز شد

روز جدید :

این هوادار جنجالی برای استقلال دردسرساز شد

این در حالی است که با توجه به قانون سقف بودجه، برخی از باشگاه ها به پرداخت حقوق بازیکنان خارج از قرارداد و از طریق هواداران متمول متوسل شده اند.

باشگاه استقلال نیز با موبایل موسوی به عنوان اسپانسر یا به گفته برخی هوادار پولدار قرارداد بسته و به این ترتیب پول بازیکنان را پرداخت می کند.

اما اکنون گفته می شود با توجه به شکایت مردم از عدم انجام تعهدات تلفن همراه موسوی، دستور رد پول صادر شده و بازیکنانی که از تلفن همراه موسوی پول دریافت کرده اند، باید این مبالغ را به افراد آسیب دیده برگردانند.