این گروه از مربیان هرگز نباید این خبر را از دست بدهند

این گروه از مربیان هرگز نباید این خبر را از دست بدهند

نامزدهای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان (مربوط به دعوتنامه های آبان 1400، اردیبهشت 1401 و آبان 1401 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) که به دعوت دبیرخانه شورای اجرایی دانشگاه برای “علمی” دعوت شده بودند. مصاحبه سنجش توانایی»، مطالعه مجدد آگهی مربوطه الزامی است، با توجه به شرایط اختصاصی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان و لیست رشته ها/گرایش ها و استان های مورد نیاز برای سه دعوت نامه فوق، موارد ذیل درخواست دادن:

1- فرم را پر کنید، تکمیل کنید، امضا کنید، ایمیل بزنید و فرم انتخاب خدمات را همراه داشته باشید

دعوت شدگان باید با مراجعه به آدرس زیر فرم انتخاب خدمات را تکمیل و ارسال کنند.

https://cfu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=5036

همچنین پی دی اف انتخاب محل خدمت (پیوست) را «پر کرده و امضا کنید» و یک تصویر واضح و با کیفیت را به آدرس ایمیل Jazb@cfu.ac.ir ارسال کنید.

دعوت شدگان باید پرینت فرم رسمی را در روز مصاحبه به همراه داشته باشند.

مدعوین توجه داشته باشند که علیرغم اینکه انتخاب محل خدمت در این فرم بستگی به متقاضی دارد، اما از آنجایی که دانشگاه یک سازمان یکپارچه (واحد) است، حق تعیین محل خدمت نهایی را دارد. متقاضیان با توجه به اولویت ها و نیازهای آن.

2- همراه داشتن مدارک مربوط به فرم سند مورد نیاز

با توجه به فرم پیوست، دعوت شدگان باید پرینت مدارک مربوطه را در پوشه کلیر بوک (مدارک به ترتیب فرم تنظیم شوند) همراه داشته باشند.

مدعوین توجه داشته باشند که کلیه مدارک باید پرینت باشند و محتوای الکترونیکی پذیرفته نمی شود.

دعوت شدگان می توانند نسخه اصلی و چاپی پایان نامه و سایر مدارک را به همراه داشته باشند زیرا تمامی مدارک پس از مصاحبه به آنها بازگردانده می شود.

  مکس آلگری کی از یوونتوس خداحافظی می کند؟

مدعوین توجه داشته باشند که پس از پایان زمان مصاحبه امکان افزودن یا حذف مدارک وجود نخواهد داشت.

مدعوین توجه داشته باشند که زمان اعلام شده فقط مربوط به حضور در محل مصاحبه است و ممکن است روند انتظار چندین ساعت به طول انجامد.

دیدگاهتان را بنویسید