باران جلسات؛ انتصاب جدید این بار در وزارت صمت! + عکس

روز جدید :

باران جلسات؛  انتصاب جدید این بار در وزارت صمت!  + عکس

پس از انتصابات، عزل و نصب دولت سیزدهم، وزیر صمت قائم مقام «کارگروه توسعه صنایع خرد الکترونیک» شد.

برخی از کارمندان دولت علیرغم دستور سرپرستی به اخراج و انتصاب خود ادامه می دهندانتصاب جدید در وزارت اطلاعات شخصی