بارش شدید برف ارتباط 300 روستای دلفان را قطع کرد

قهرمانی گفت: بارش شدید برف راه های ارتباطی 300 روستای دلفان را قطع کرد.

  افتتاح 10 سامانه دفاع موشکی نوسازی شده با حضور وزیر دفاع

دیدگاهتان را بنویسید