بارش منفی در 25 استان کشور + تب

بارش منفی در 25 استان کشور + تب

میزان بارندگی در 25 استان کشور از ابتدای مهرماه نسبت به میانگین بارندگی در مدت مشابه در بلندمدت منفی بوده است.

بررسی آخرین گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران از میزان بارندگی در 31 استان کشور نشان می دهد که در اکثر استان ها شاهد کاهش بارندگی در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته و طولانی بوده ایم. -میانگین ترم (54 سال).

میزان بارندگی در 25 استان کشور از ابتدای مهر تا 3 دی ماه امسال نسبت به میانگین بارندگی در مدت مشابه در بلندمدت منفی بوده است.

بیشترین کاهش بارندگی در استان های قزوین، قم و همدان به ترتیب با 66.9 درصد، 63.2 درصد و 57.6 درصد است.

در جدول زیر نام این 25 استان و میزان بارندگی در سال آبی جاری و مقایسه آن با میانگین بلندمدت بارندگی هر استان آورده شده است.بارش منفی در 25 استان کشور + تب

  مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان؛ طلا و نقره را در روز پنجم بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید