بازداشت قاچاقچیان با تماس وزارت اطلاعات

بازداشت قاچاقچیان با تماس وزارت اطلاعات

روز جدید : وزارت اطلاعات افرادی را که هرازگاهی 20 هزار سیم کارت خریده و مکالمات بین المللی قاچاق می کردند، دستگیر کرد.

بر اساس این گزارش 1000 میلیارد فولاد از این افراد گرفته شده است.

لازم به ذکر است که تماس های بین المللی باید از طریق مراکز ارتباطی بین المللی کشور مبدا و مقصد انجام شود و برقراری این ارتباطات از راه های غیرقانونی را قاچاق تماس می گویند.

بدین ترتیب به جای ارسال مستقیم تماس با سایر کشورها به مقصد، از طریق مراکز بین المللی ایران به کشور مقصد ارسال می شود و از یارانه مکالمه ما به نفع کشورهای خارجی استفاده می شود.

  تکمیل ودیعه به دلیل مابه التفاوت افزایش حقوق خرداد ماه بازنشستگان بیمه شده

دیدگاهتان را بنویسید