بازدید 24 هزار دانش آموز سال اولی از مدارس قزوین / اجرای رایگان طرح سنجش سلامت دانش آموزان عشایری

وی افزود: امسال نیز حدود 23 هزار کودک پیش دبستانی در استان قزوین داریم که از آنها تست سلامت می گیرند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش قزوین گفت: هدف از اجرای طرح سنجش سلامت، شناسایی دانش آموزان نیازمند مداخلات به موقع در حوزه سلامت جسم و هوش و اقدامات پیگیری برای رفع مشکلات آنان است. .

وی گفت: هدف اصلی از اجرای طرح سلامت انجام غربالگری عمیق در بین دانش آموزان و ارائه خدمات ویژه به افراد شناسایی شده با کمک دستگاه های مسئول است.
امسال 23 هزار کودک پیش دبستانی در استان قزوین داریم

حسینی گفت: با توجه به دستورالعملی که برای هر دانش آموز با نیازهای ویژه ارائه شده است باید 3 نفر از تعداد دانش آموزان در کلاس کم کنیم و این امر باید به درستی هدایت شود.

وی در پایان از اجرای طرح سنجش سلامت رایگان دانش آموزان عشایری استان خبر داد و گفت: سال گذشته 36 ساعت گروه آموزشی برای رسیدگی به وضعیت دانش آموزان با نیازهای ویژه اختصاص دادیم که در هیچ استانی انجام نشده است.

ناهید یزدی در این دیدار گفت: تجربه دانشگاه علوم پزشکی در حوزه ارزشیابی یکی از بهترین تجربیات است و خوشبختانه تاکنون با چالشی در این حوزه مواجه نشده ایم.

معاون فنی مرکز بهداشت قزوین با تاکید بر اصلاح فرم های سنجش برای جلوگیری از بازنگری در بررسی وضعیت دانش آموزان دارای معلولیت، افزود: گزارش ارائه شده در این جلسه نشان از کیفیت بالای سنجش و ارزیابی سلامت دانش آموزان دارد.

  تعامل اتحادیه اروپا با طالبان مشروط است

دیدگاهتان را بنویسید