بازنده قطعی آخرین مناظره مشخص شد

روز جدید :

بازنده قطعی مناظره امشب مشخص شد

شاید اوج بحث زمانی بود که پزشکان گفتند: 60 درصد مردم رای ندادند، یعنی هر دوی ما را قبول ندارند، قطعاً این باعث می شود که سرنوشت شور و عشق مردم رقم بخورد. اگر تنها یک بازنده وجود داشت، آن کسی نبود جز مجری مناظره و کل جامعه صدا و سیما که به گفته برخی کاربران مغرضانه بود. البته بحث حمایت از این و آن نیست، بلکه حتی برخی از هواداران جلیلی از پخش صدا و سیما که تا حد زیادی علیه پزشکان بود گلایه داشتند. در زیر به صداهای موجود در شبکه های اجتماعی می پردازیم.

بازنده قطعی مناظره امشب مشخص شد

فرش بهشتی_اف پلاس
Shab_F Plus

بازنده قطعی مناظره امشب مشخص شد

بازنده قطعی مناظره امشب مشخص شد

بازنده قطعی مناظره امشب مشخص شد

بازنده قطعی مناظره امشب مشخص شد

بازنده قطعی مناظره امشب مشخص شد

بازنده قطعی مناظره امشب مشخص شد

بازنده قطعی مناظره امشب مشخص شد

بازنده قطعی مناظره امشب مشخص شد

بازنده قطعی مناظره امشب مشخص شد