بازنشستگان می توانند وام صد میلیونی دریافت کنند

بازنشستگان می توانند وام صد میلیونی دریافت کنند

دوره جدید وام مورد نیاز بازنشستگان کشوری دو برابر و به مبلغ 30 میلیون تومان با بازپرداخت 36 ماهه و کارمزد سالانه 4 درصد به حساب متقاضیان واجد شرایط واریز می شود.

سامانه اینترنتی ثبت نام وام اصلی بازنشستگان کشوری از امروز شنبه 15 خردادماه فعال شده و به صورت مستمر در طول سال فعال خواهد بود. این امکان به درخواست مستمری بگیران و به منظور تسریع در خدمت رسانی به متقاضیانی که نیاز غیرمنتظره به اعتبار دارند در نظر گرفته شد.

به گفته مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، مرحله اول بازپرداخت وام 30 میلیون تومانی با توجه به اولویت متقاضیان ثبت نام به 32 هزار نفر از مشمولان پرداخت شده است.

در پورتال خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری شرایط ثبت نام و اخذ وام به شرح زیر درج شده است:

مستمری بگیران و کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری می توانند طبق شرایط و ضوابط درخواست وام مورد نیاز خود را ثبت کنند. پس از اعلام اسامی متقاضیان واجد شرایط، مبلغ وام بر اساس اولویت تعیین شده به شماره حساب بانک صادرات ایران متقاضی واریز خواهد شد.

– مبلغ وام 300 میلیون ریال بوده و فقط به حساب بانک صادرات متقاضی که در سامانه تدارکات درج شده و از این حساب مستمری/ وظیفه دریافت می کند واریز می شود.

این افراد مجاز به ثبت نام برای دریافت وام نیستند

– هرگونه توافق مربوط به وام های دوره های گذشته تاثیری در اولویت بندی یا واجد شرایط بودن وام نخواهد داشت.

– داوطلبانی که تاریخ بازنشستگی آنها کمتر از یک سال باقی مانده باشد، امکان ثبت نام را ندارند.

– وراث مردی که در سه سال آینده از فهرست نظام وظیفه حذف شده اند مجاز به ثبت نام نیستند.

– داوطلبانی که حکم تعمیرات امسال صادر نشده است مجاز به ثبت نام نمی باشند.

– فقط یکی از وراث مسئول می تواند با رضایت سایر وراث مسئول از اعتبار استفاده کند. بنابراین وراث باقی مانده باید پس از ورود به لینک «سامانه تعهد ورثه» و تکمیل آن رضایت خود را برای دریافت وام از متقاضی اعلام کنند.

– لازم به ذکر است تکمیل مشخصات در سامانه صحافی وراث برای افرادی که مسئولیت بیش از یک نفر را بر عهده می گیرند الزامی است.

– درخواست ثبت نام کننده تنها در صورت تکمیل اطلاعات و تایید در سامانه تعهد جانشین در لیست متقاضیان اصلی وام قرار می گیرد.

– در خصوص تکلیف صغیر و ورثه صغیر صرفاً از طریق سامانه ادارات کل استان و با ارائه مدارک (ولایت، حکم سرپرستی صادره از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران) قابل تأیید است.

– متقاضی «بازنشسته» که علاوه بر حقوق بازنشستگی، از حقوق تکلیفی همراه با سایر وراث استفاده می کند تا یکی از وراث وراث تحت تکفل را از تسهیلات وام ضروری بهره مند سازد، به متقاضی «بازنشسته» توصیه می شود. برای ثبت نام به “اداره اصلی بازنشستگی” خود مراجعه می کند

– متقاضی «وظیفه» که علاوه بر دریافت حقوق وظیفه فقط از دفتر اول، از دفتر دوم نیز به همراه سایر وراث حقوق وظیفه دریافت می کند. توصیه می شود «متعهد» متقاضی توسط «اداره کل یکم» ثبت شود تا یکی از باقی وراث متعهد توسط «اداره کل دوم» ثبت شود.

– ارائه شماره دفترچه بازنشستگی، شماره ملی، شماره حساب بانک صادرات ایران و شماره تلفن همراه الزامی است.

– ثبت نام در سامانه مستحق پرداخت وام به متقاضی نخواهد بود.

– پس از پایان مهلت ثبت نام، سوابق متقاضیان شامل مبلغ کل وام های دریافتی، بهره مندی از سایر تسهیلات، میزان حقوق و غیره بررسی و اولویت بندی شده و بر اساس میزان وام اعطایی بانک عامل، «واجدین شرایط» تعیین و اسامی به شرح زیر است. در سامانه اعلام شد.

دیدگاهتان را بنویسید