بازگشت اشیای تاریخی از ترکیه به ایران + فیلم

55 اثر تاریخی کشف شده در ترکیه به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ارزروم تحویل داده شد تا به کشورمان بازگردانده شود.