باشگاه پرسپولیس مطالبات بازیکنانش را داد

باشگاه پرسپولیس تهران اعلام کرد که مطالبات بازیکنان و اعضای کادر فنی خود را پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج


پالش پوشان پایتخت که در مسابقات قهرمانی پیاپی مطالبات زیادی از باشگاه داشت به تمام خواسته های آنها رسید.

در جریان اقدام باشگاه پرسپولیس وی تمامی مطالبات قرمزپوشان اعم از مطالبات فصل جاری به اضافه پاداش قهرمانی دو فصل و مطالبات سه فصل اخیر را پرداخت کرد و حساب قرمزپوشان به روز شد و باشگاه از نظر قرارداد، پاداش و هیچ بدهی ندارد. حساب های دیگر با اعضای تیمآیا این خبر مفید بود؟