بانک های خصوصی بخشی از سرمایه های خراسان شمالی را از این استان خارج می کنند

محمدرضا حسینی نژاد گفت: بانک های خصوصی با درصد کمی بیشتر از سودی که به افراد می دهند، با بانک های دولتی دولتی رقابت می کنند و متأسفانه باعث تمام شدن سرمایه استان می شوند.

  افزایش 6 برابری توسعه موسسات آموزشی در پلدستی

دیدگاهتان را بنویسید