بایرام برای مستمری بگیران و کارکنان دولت اعلام شد

بایرام برای مستمری بگیران و کارکنان دولت اعلام شد

در این جلسه که به ریاست سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، مقامات اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان مسئول (اعم از رسمی، دائم، پیمانی، خدماتی، قراردادی و موقت) پذیرفته شدند. و اعضاء هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات شاغل به صورت تمام وقت (به استثنای کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار) به میزان ثابت 18 میلیون ریال به نسبت مدت کار تمام وقت. در سال 1401 به عنوان پاداش پایان سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت می شود.

پرداخت پاداش پایان سال (عیدی) به کارکنان قراردادی، موقت و خریدار خدمت به تناسب خدمات تمام وقت آنان در سال 1401 خواهد بود و در هر صورت میزان عیدی این افراد کمتر از 50 درصد نخواهد بود. از رقم مذکور

همچنین میزان پرداخت پاداش پایان سال (عیدی) مستمری بگیران، مستمری بگیران، مزایای از کارافتادگی، مزایای وراث مستخدمین متوفی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و همچنین ایثارگران جانبازان از کار افتاده نیز حسب مورد مبلغ قطعی 18 میلیون ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت می باشد.

مستمری مستمری بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال 1401 حقوق عائله مندی، اولاد و بیمه سلامت خود را پرداخت کرده اند از این صندوق و سایر موارد غیر مشمول وجوه مذکور از محل اعتبارات بودجه به دستگاه های اجرایی قابل پرداخت است. ارگان، سازمان یا شرکت دولتی مربوطه قابل پرداخت می باشد.

  انقلاب اسلامی رویکردها و جهت گیری های غلط پهلوی را اصلاح کرد

لازم به ذکر است استخدام پاره وقت خانم از نظر این تصویب نامه بصورت تمام وقت تلقی می شود و معلمان واجد شرایط تدریس نیز از نظر ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود.

همچنین شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هرگونه وجه تحت عنوان عیدی یا روسای مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیئت مدیره خودداری کنند و سازمان حسابرسی یا بازرسان قانونی شرکت ها نیز موظفند نظارت لازم را در این زمینه اعمال و تخلفات را گزارش کنند.

برای مشمولان این تصویب نامه که بر اساس قوانین و مقررات مربوط مشمول کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه فرزند می باشند، علاوه بر عیدی موضوع مصوبه، به منظور حمایت از خانواده مبالغ زیر پرداخت خواهد شد. توسط سازمان پرداخت عیدی به شرح زیر است:

– زوجه مبلغ قطعی 5 میلیون ریال

– مبلغ ثابت دو میلیون ریال برای هر فرزند تحت تکفل

دیدگاهتان را بنویسید