با تکمیل طرح های در دست اقدام شاهد کاهش طول مسیر و تسهیل در تردد خواهیم بود

مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین:

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین گفت:با اجرا و تکمیل طرح های در دست اقدام استان قزوین شاهد کاهش طول مسیر و تسهیل در تردد خواهیم بود.



، سیدعلی هاشمی مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین پیرامون عملکرد اداره نظارت بر ساخت راه های اصلی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: در استان قزوین طی سنوات گذشته ۳۹ کیلومتر از مسیر بوئین زهرا-دانسفهان-رحیم آباد از راه اصلی به بزرگراه ۴ خطه ارتقا یافته است.

وی بیان داشت: طول کل این مسیر ۵۳ کیلومتر است که در حال حاضر عملیات اجرایی در ۱۴ کیلومتر انتهایی محور در حال انجام می باشد و عملیات خاکی و ابنیه فنی در ۵ کیلومتر از این مسیر تکمیل شده و  یک لایه آسفالت بیندر نیز اجرا شده است و در صورت تخصیص اعتبار مکفی تا پایان سالجاری این ۵ کیلومتر بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد:در محور تاکستان_ آقچه کند_ نیکویه با هدف ارتقا راه فرعی به راه اصلی طی سنوات گذشته ۲/۵ کیلومتر مسیر به راه اصلی ارتقا پیدا کرده و  حدود ۳/۵ کیلومتر راه اصلی محور تاکستان_آقچه کند در مرحله انجام عملیات تکمیلی شامل تکمیل لایه دوم آسفالت نصب علائم و خط کشی می باشد.

  سومین مرحله اقدام جهادی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در منطقه طارم انجام شد

مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین  پیش بینی کرد: امیدوارم با تلاش مضاعف تا ۱ ماه آینده به بهره برداری برسد و کل این مسیر ۲۹ کیلومتر بوده که با اجرا و تکمیل طرح مذکور، رانندگان از کاهش طول مسیر و تسهیل در تردد با استانهای شمالی کشور بهره مند خواهند شد. 

هاشمی بیان داشت: یک دستگاه تقاطع غیر همسطح حصارخروان با عرض زیر گذر ۸ متر در محور محمدیه_آبیک شامل اجرای عملیات خاکی نصب علائم خط کشی واجرای آسفالت همچنین تکمیل سازه پل به بهره برداری رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین اضافه کرد: یک دستگاه تقاطع غیر همسطح آبترش در محور قدیم قزوین_رشت که شامل اجرای پل با دهانه 80مترمی باشد که در مرحله تکمیل سازه پل و اجرای رمپ های اتصال به مسیر قزوین_رشت می باشد  وپیش بینی می شود با تخصیص اعتبار مکفی تا یک ماه آینده قسمتی از این تقاطع غیر همسطح به بهره برداری برسد.




آیا این خبر مفید بود؟



دیدگاهتان را بنویسید