با حذف ارز ترجیحی دیگر شاهد آرد با قیمت های زیاد نخواهیم بود

این کارشناس کشاورزی به مزایای استفاده از وام یارانه ای اشاره کرد و گفت: شاهد آرد با قیمت های متفاوت نخواهیم بود. در عوض بخشی از قیمت آرد به صورت اعتباری پرداخت می شود (یارانه پرداخت می شود. در سیستم توزیع امکان انباشت کم است.

  آخرین قیمت کارخانه پراید 40 میلیون تن بود / پرایدی که تولید نمی شود 140 میلیون تن در بازار است.

دیدگاهتان را بنویسید