با خرید جدید باشگاه پرسپولیس آشنا شوید

روز جدید :

با خرید جدید باشگاه پرسپولیس آشنا شوید

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس وی با تصمیمی سرپرست جدید دپارتمان حقوقی باشگاه را منصوب کرد.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، هومان هدایتی که در سال های اخیر حضور مستمری در امور حقوقی این باشگاه داشته و وکالت این باشگاه در پرونده های مختلف فوتبالی و قضایی را بر عهده داشته است، با حکم رضا درویش به عنوان سرپرست معاونت حقوقی باشگاه منصوب شد. اداره می شود.