برنامه دولت با واریز شب انتخابات برای رای بازنشستگان چیست؟

برنامه دولت با واریز شب انتخابات برای رای بازنشستگان چیست؟

هیئت دولت در روزهای اخیر کاملاً در اختیار ستاد انتخاباتی یک نامزد بوده و اعضای دولت به بهانه مرخصی به عنوان ستاد کاندیدا مشغول به کار شده اند. در ادامه این روند، شورای دولت تصویب کرد عصر دور دوم انتخابات با پرتاب بدهی به بازنشستگان تهاتر شود.

کمتر از دو روز مانده به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، هیات وزیران در جلسه 13 تیرماه بدون حمایت و صرفا با اهداف سیاسی تصمیمی در خصوص تناسب مستمری بازنشستگان از صندوق های بازنشستگی و بیمه اتخاذ کرد. بر اساس این مصوبه قبل از تنظیم جداول تراز امسال مبلغ یک میلیون تومان به حساب مستمری بگیران واریز می شود. به نظر می رسد شورای دولت برای حمایت از جریانی خاص و با تبلیغات گسترده در عصر پیش از مرحله دوم انتخابات عجله دارد تا این مبلغ را به حساب مردم واریز کند.

ماجرا از این قرار است که دولت پس از دو سال به دلیل ناکارآمدی شدید نتوانست طرح توسعه را در مجلس ارائه کند. مجلس گفت: به دلیل رقابت سیاسی رئیس مجلس با رئیس دولت وقت (ابراهیم رئیسی)، مجلس لایحه بودجه سال آینده را تا زمانی که دولت برنامه هفتم را در مجلس ارائه نکند، تصویب نخواهد کرد. به همین دلیل لایحه کل بودجه سرانجام در آخرین ساعات کاری آخرین روز سال گذشته با تردید به تصویب رسید.

اما فقط کلیات لایحه تصویب شد و جداول آن تصویب نشد. در نتیجه تکالیف مواردی از قبیل یکسان سازی حقوق مستمری بگیران روشن نشد و علیرغم وعده های دولت از ابتدای سال 1403 این کار انجام نشد. پس از رحلت آیت الله رئیسی هم به عنوان دولت و هم به عنوان ریاست مجلس درگیر رقابت های جناحی و انتخابات و سفرهای استانی شدند، وضعیت تهیه جداول بودجه از جمله جداول همسان سازی به رحمت خدا سپرده شد تا دوستداران منصب در جدال قدرت پایمال شوند.

حالا حاکمان به این نتیجه رسیده اند که شب انتخابات به بهانه جبران تساوی از دست رفته به حساب بازنشستگان واریز کنند. اما به این نکته توجه نمی کند که نه دم خروس، بلکه خود خروس از زیر عبای طراحان این ایده نمایان است.

نکته جالب اینجاست که هیچکس مسئولیت پیشنهاد این راه حل را در کابینه به عهده نمی گیرد. در شرایطی که برنامه ششم متوقف شده و برنامه هفتم هنوز اجرایی نشده است، تناسب بدون نظرخواهی از صندوق های بازنشستگی و تامین منابع بلندمدت آنقدر شتابزده تصویب شده که حتی مشخص نیست چگونه اجرا می شود. .