برنامه دولت رئیس جمهور برای کاهش 5 میلیونی حقوق بازنشستگان

برنامه دولت رئیس جمهور برای کاهش 5 میلیونی حقوق بازنشستگان

برخی مفاد لایحه برنامه هفتم شرایط را برای کارگران سخت تر می کند. از دولت می خواهیم که چنین لایحه ای را به مجلس ارائه نکند زیرا در صورت اصرار به شدت با آن مخالفت می کنیم و برای احیای حقوق کارگران تلاش می کنیم.

نباید با تغییر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان از میانگین دو سال به پنج سال، بار صندوق تامین اجتماعی تعدادی از کارگرانی را که در شرف بازنشستگی هستند، سنگین کنیم. در صورت تصویب این ماده حقوق بازنشستگان حداقل 5 میلیون تومان در ماه کاهش می یابد! از سوی دیگر، اگر سن بازنشستگی تغییر کند و این مشکل به درستی مدیریت نشود، بر نرخ بیکاری نیز تاثیر می گذارد.

همچنین پرداخت نصف حقوق به نیروهای جدید قطعاً بهره کشی آنهاست و به نظر می رسد افرادی که این لایحه را تهیه کرده اند درک حداقلی از اقتصاد، معیشت و رفاه امروز مردم نداشته اند.

  دو انفجار متوالی در مقابل شفاخانه کابل؛ 15 کشته آمار اولیه

دیدگاهتان را بنویسید