برنامه ستاد جلیلی برای اعزام دانش آموزان به روستاها برای تخریب پزشکان

روز جدید :

تیم سعید جلیلی و جنبش پشت سر آن که در 20 سال گذشته مشغول ایجاد شبکه در سراسر کشور بوده اند، اکنون وارد مرحله جدیدی شده اند تا مردم از رای دادن به پزشکان جلوگیری کنند.

اخیراً این جریان پیامک بزرگی برای روحانیون و طلاب ارسال کرده و از آنها برای ارسال به روستاها، مساجد و مناطق مختلف کشور دعوت کرده است.

گزارش ها حاکی از آن است که تیم جلیلی به شدت به ارسال پیام رسان برای تغییر نظر مثبت روستاییان نسبت به پزشکان متکی است.

در این راستا، گروه‌هایی در پیام‌رسان اینا تحت عنوان «قرارگاه مردمی در کنار شهید» وظیفه هماهنگی و اعزام مبلغان را بر عهده دارند.

این طرح با عنوان «ظهور منادیان گفتمان انقلاب اسلامی» هدف خود را تبیین گفتمان انقلابی در انتخابات ریاست جمهوری عنوان می کند.