بسیجیان خرم آباد اسکن «سوگند خون» برگزار کردند.

ساعت: 12:30
تاریخ انتشار: 14/01/1400
کد خبر: 1786336

نهضت نذر خون به همت بسیج گردان امام علی (ع) سپاه خرم آباد برگزار شد.

  سپاه حفاظت هوانوردی از امنیت و اعتبار صنعت هوانوردی محافظت می کند

دیدگاهتان را بنویسید