بلایی که ساپینتو بر سر بازیکنان استقلال آورد

بلایی که ساپینتو بر سر بازیکنان استقلال آورد

اکثر بازیکنان استقلال می گویند که وزنشان نسبت به قبل از شروع تمرینات بدنسازی 5 کیلوگرم کاهش یافته است. آنها مدعی هستند که از فصل گذشته استقلال تغییری در وزن آنها در تمرینات بدنسازی ایجاد نشده است اما امسال شدت تمرینات باعث شده تا آنها نسبت به قبل 5 کیلوگرم وزن کم کنند.

البته این موضوع باعث ناراحتی استقلالی ها نشد و مدعی هستند جدا از اینکه تمرینات فشرده و سخت است، فضای خوب و با انگیزه ای نیز در بین آنها وجود دارد که می تواند به موفقیت این تیم کمک کند.

  تعطیلی سینماها در شب های قدر

دیدگاهتان را بنویسید