بلایی که قرص های ضد بارداری بر سر زنان می آورد

بلایی که قرص های ضد بارداری بر سر زنان می آورد

یک مطالعه جدید نشان می دهد زنانی که بیش از 7 سال از قرص های ضد بارداری استفاده می کنند، 19 درصد کمتر در معرض خطر ابتلا به روماتیسم مفصلی هستند.

یک مطالعه جدید نشان می دهد که قرص های ضد بارداری ممکن است به کاهش خطر ابتلا به روماتیسم مفصلی در زنان کمک کند. بروز این بیماری در زنان دو تا سه برابر بیشتر از مردان در مقایسه با افرادی است که از قرص استفاده نمی کنند.

علاوه بر این، محققان دریافتند که مصرف کنندگان فعلی قرص های ضدبارداری 15 درصد کمتر در معرض ابتلا به آرتروز و مصرف کنندگان قبلی 13 درصد کمتر در معرض ابتلا به آرتریت بودند.

در این مطالعه، تیم ارتباط احتمالی بین توسعه بیماری و استفاده از قرص‌های ضدبارداری یا شیردهی را در بین 2578 زن بالغ که حداقل یک فرزند داشتند و 4129 زن به عنوان گروه مقایسه انتخاب شده از جمعیت عمومی بررسی کردند.

به گزارش مهر، نتایج نشان می دهد که ارتباط معنی داری با شیردهی نوزاد وجود ندارد. مطالعات قبلی به نقش محافظتی شیردهی در برابر آرتریت اشاره کرده اند.

اما محققان دریافتند که استفاده از قرص های ضد بارداری خطر ابتلا به آرتریت را در زنان کاهش می دهد.

  مقصد جدید جناح جوان استقلال

دیدگاهتان را بنویسید