بنت دستیار نفتالی استعفا داد

منابع خبری از استعفا و استعفای دستیار شخصی نخست وزیر اسرائیل خبر می دهند.

  آموزش و پرورش: کنکور به دو مرحله تقسیم می شود نه دو مرحله ای

دیدگاهتان را بنویسید