بنزین هم لیتری 10 هزار تن است؟!

سعید خسروشاهی، فعال رسانه ای در این باره نوشت:

وزیر کشاورزی گفت برای جلوگیری از قاچاق آرد آن را گران کردیم!

خب با این استدلال وزیر نفت چند روز دیگر به سختی می گوید برای جلوگیری از قاچاق بنزین آن را به 10 هزار حجم در لیتر رساندیم!

بنزین هم لیتری 10 هزار تن است؟!

  تصویری جالب برای پرسپولیسی ها

دیدگاهتان را بنویسید