بهترین فاصله سنی زن و شوهر چیست؟

روز جدید :

روزیاتو: برخی معتقدند سن فقط یک عدد است، اما نمی توان انکار کرد که فاصله سنی زیاد، تجربیات زندگی متفاوتی را برای افراد ایجاد می کند و در مسائلی مانند ازدواج مهم می شود. در نتیجه، مهم است که بدانیم واقعاً بهترین فاصله سنی بین زن و شوهر چیست؟

بهترین اختلاف سنی زن و شوهر

تفاوت سنی مناسب بین زن و شوهر را می توان ۲ تا ۴ سال و در برخی منابع ۲ تا ۷ سال یا ۴ تا ۷ سال در نظر گرفت. البته این بدان معنا نیست که اگر یکی دو سال به این سن اضافه یا کم شود، ازدواج صورت نگیرد.

بهترین فاصله سنی زن و شوهر چیست؟

می توان گفت اگر همه رشته ها بررسی شود و مشکل خاصی دیده نشود می توان از اختلاف سنی چشم پوشی کرد اما در عین حال بهترین و مناسب ترین اختلاف سنی 2 تا 4 سال است. طبیعی است که اگر شرایط دیگر مناسب نباشد باز هم ازدواج نمی تواند موفق باشد.

بهترین اختلاف سنی زن و شوهر

  • زوج های با اختلاف سنی 0 تا 3 سال نسبت به زوج هایی با اختلاف سنی 4 تا 6 سال رضایت بیشتری دارند.

  • به همین ترتیب، زوج هایی با اختلاف سنی 4 تا 6 سال نسبت به زوج هایی با اختلاف سنی 7 سال یا بیشتر از ازدواج خود رضایت بیشتری داشتند.

  • بسیاری از روانشناسان در سراسر جهان معتقدند که تفاوت سنی ایده آل برای ازدواج بین 5 تا 7 سال است

  • اختلاف سنی 10 ساله در ازدواج به این معناست که هر یک از زوجین در دوره های مختلف رشد کرده اند و ممکن است انتظارات متفاوتی از یکدیگر داشته باشند.

  • وقتی از فاصله سنی در ازدواج حتی 20 سال صحبت می کنیم، همیشه باید طلاق را در گوشه ذهن خود نگه داریم!

فرمول بهترین فاصله سنی برای ازدواج

در گذشته، فرمول قابل قبول اختلاف سنی برای ازدواج این بود که نیمی از سن خود را به هفت اضافه کنید تا حداقل سن شریک زندگی شما مشخص شود (مثلاً برای یک فرد 40 ساله، نیمی از آن 20 است، یعنی 27 سال. ) و برای تعیین حداکثر سن همسر آینده سن شما منهای هفت برابر 2 (مثلاً برای 40 سالگی منهای 7 برابر 2 می شود 60).

اگر تعداد ازدواج های موفق با فاصله سنی زیاد افزایش یابد، قطعا تابوی فاصله سنی زیاد در ازدواج از بین می رود و این جمله که سن فقط یک عدد است مورد تایید بسیاری قرار خواهد گرفت.

اما نتایج نشان می دهد که فاصله سنی تا 10 سال با استانداردهای جامعه ما مناسب است.

حقایقی در مورد بهترین فاصله سنی برای ازدواج

محققان دانشگاه ملی استرالیا حدود 2500 زوج شاد و ناخوش استرالیایی را طی شش سال بین سال های 2001 تا 2007 مورد مطالعه قرار دادند و عوامل سازگاری و بحران را در روابط زناشویی بررسی کردند.

بهتر است خانم ها با مردانی ازدواج کنند که حداکثر 8-9 سال از آنها بزرگتر یا حداقل دو یا سه سال از آنها کوچکتر باشند. این اختلاف سنی پدیده طلاق را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. در واقع، مردانی که خیلی جوانتر یا خیلی بزرگتر از همسرشان هستند، شوهران خوبی نمی شوند.