به مشترکانی که مصرف گاز کم دارند پاداش داده می شود

روز جدید :

به مشترکانی که مصرف گاز کم دارند پاداش داده می شود

وزیر نفت از اعطای پاداش به مشتریانی که گاز کمتری مصرف می کنند خبر داد.

به گزارش ایسنا، وی از آغاز پرداخت 3.8 میلیارد تومان پاداش پس انداز به مشترکانی که گاز کمتری مصرف می کنند، خبر داد.

اوجی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: 3800 میلیارد تومان پاداش پس انداز مشترکان گاز است که از روز گذشته پرداخت شده است.
وزیر نفت افزود: بحث عدم تعادل گاز و افزایش شدت مصرف انرژی را داشته ایم و دو اقدام اصلی برای حل این مشکل انجام داده ایم، یکی افزایش تولید برای کاهش نارضایتی ها مصرف سوخت را بهینه می کند.

اوگی یادآور شد: 25 میلیون مشترک گاز داریم. بر اساس محاسبات، بر اساس آیین نامه دولتی، 17 میلیون مشترک مصرف کنندگان گاز پس انداز پاداش دریافت خواهند کرد.